خرید فرش ماشینی طرح ماهانتاریخ ارسال : 1395/12/01

 

تعداد شانه: ۷۰۰ شانه

تعداد رنگ: کرم،گردویی

تراکم : ۲۵۵۰

نوع نخ: ۱۰۰درصد اکریلیک

هیت ست

ارسال پیام

آخرین مطالب

خرید فرش ماشینی طرح الماس
خرید فرش ماشینی طرح الماس

فرش ماشینی 700 شانه تراکم 2550

خرید فرش ماشینی طرح خورشید
خرید فرش ماشینی طرح خورشید

فرش ماشینی 700 شانه تراکم 2550

خرید فرش ماشینی طرح مهتاب
خرید فرش ماشینی طرح مهتاب

فرش ماشینی 700 شانه تراکم 2550

تاریخچه شرکت
تاریخچه شرکت

تاریخچه شرکت

فرش ماشینی طرح نیلوفر
فرش ماشینی طرح نیلوفر

فرش ماشینی 700 شانه تراکم 2550

خرید فرش ماشینی طرح رز
خرید فرش ماشینی طرح رز

فرش ماشینی 700 شانه تراکم 2550

خرید فرش ماشینی طرح ریز ماهی
خرید فرش ماشینی طرح ریز ماهی

فرش ماشینی 700 شانه تراکم 2550